Kontakt


Občianske združenie

Nitrianska šachová akadémia

Vodná 21

949 01 Nitra

 

IČO:   50215639

č.ú.:   2500994098/8330  FIO banka, a.s.

IBAN: SK52 8330 0000 0025 0099 4098

 

email: nrsa@nrsa.sk

tel.:   +421 944 434 500