Aktuality


Vážený šachový priaznivci, aj tento rok sme pre Vaše deti pripravili

denný letný tábor, ktorý sa bude konať v Nitre v priestoroch ZŠ kniežaťa

Pribinu.

Bližšie info a prihláška na našej stránke v sekcii Denný letný tábor.